Ceza Hukuku

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kamu hukuku dalı olup en temel anlatımla suçları ve cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku genel ve özel olarak ele alınmaktadır. Genel olan kısım ceza hukuku ilkelerini, suça ilişkin kavramları vs ele alırken özel olan kısım suçlara ilişkin cezaları ülkeler bazında özel olarak düzenlemektedir. Ceza hukukunda yargılama usulü hukuk muhakemesi kanunlarından ayrı olarak ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.

Ceza hukuku yargılaması tek mahkemeyle sınırlı kalmamakta, suç tipine göre değişmektedir. Ağır ceza, asliye ceza, icra ceza, çocuk ceza vs. gibi mahkemeler farklı kategori ve ağırlıktaki suçların yargılamasını yapmaktadır.

Ceza hukuku ilkeler çerçevesinde oluşmuş olup, güncel ceza hukuku yargılamakarında benimsenmiş ilkeler şu şekildedir;

  1. Suç ve cezada kanunilik ilkesi
  2. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaması,
  3. Suç tanımlarının açık olması (belirlilik ilkesi),
  4. Örf ve adetle suç ve ceza konulamaması,
  5. Kıyas yasağı,
  6. Ceza kanunlarının geçmişe yürütülmesi yasağı.

 

Ofisimiz, Ceza Hukukunun temel prensipleri ışığında müvekkillerimize yönelik açılan soruşturmalar ve ceza davaları ile ilgili kolluk, savcılık ve sorgu aşamasında her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Özgürlük insanların en temel hakkı ve ihtiyacı olup özgürlükten mahrum bırakılmanın ele alındığı ceza hukuku alanında Özaydın Hukuk Bürosu danışanlarına ve müvekkillerine profesyonel hizmet sağlamaktadır. 

Whatsapp