İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, genel itibariyle alacak verecek ilişkisinden doğmuş hukuk dalıdır. Borçlu ve alacaklı arasında ki alacak ilişkisini resmi kurallar çerçevesinde düzenleyen hukuk bilimidir.

Günümüz ticari yaşamının en temel sonucu ‘’borçlanma’’ dır.  Alacak ve borç takibi resmi olarak icra ve iflas hukuku çerçevesinde yapılmaktadır. İcra takiplerinde tek bir yol benimsenmemektedir. Haciz yoluyla icra takibi yahut iflas yoluyla icra takibi de yapılabilmektedir. Çek, senet takibi, ilamlı ve ilamsız icraların takibi devamında yapılacak haciz işlemleri vs. birçok uygulama icra ve iflas kanununda düzenleme alanı bulmaktadır.

Hukuk büromuz, kurulduğu yıldan itibaren müvekkillerinin alacak takiplerini sağlamaktadır.  Ticari yaşamın ve insan ilişkilerinin en tabi sonuçlarından olan alacak-borç ilişkisinde ofisimiz alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıktan yola çıkarak her türlü icra takiplerinde ve alacak takibinde borçluya ait tüm menkul ve gayrimenkul mallar, banka hesaplarına haciz olmak üzere tüm gerekli araştırmaları yaparak diğer tüm mahkemelerde ki dava takiplerinde de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Whatsapp