İdare Hukuku

İdare Hukuku
İdare Hukuku

Temelini anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalı idare hukukudur. En genel ve geniş kavramla idare hukuku idarenin hukukudur. Tarihsel bakımından ele alındığında idare hukukunun ortaya çıkması 19. Yüzyılda Roma’da  gerçekleşmektedir. Günümüze gelişi ise devlet düzeninin, yönetiminin ve dolayısıyla idarenin işleyiş ve faaliyet alanlarına göre gerçekleşmiştir.  

İdarenin varoluş amacı kamu yararının gerçekleşmesidir. Kamu kurumları ve kişiler arasında belli başlı uyuşmazlıkların meydana gelmesi noktasında ise idare hukuku uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar idari yargıda çözüme kavuşmaktadır.

Whatsapp