İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku genel bir tabirle; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdıır. İş ve sosyal güvenlik hukukunun başlıca konusu işçi işveren ilişkileri olup bunun haricinde çalışma hayatı ve koşulları neticesiyle doğabilecek her türlü muhalefette bu alana girmektedir.

Tarihsel çerçeveden baktığımız zaman iş hukuku/çalışan hukukunun sanayi devrimi sonrasında iş ve bağlı olarak çalışma faaliyetlerinin artması neticesinde günümüze kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Buna göre iş hukuku hem çalışanı hemde işvereni korumayı amaç edinmiş kanunlar çerçevesinde gelişmiş bir hukuk dalıdır. İlgili kanunlar ile taraflar arasındaki uyuşmazlığın en aza indirgenmesi ve çalışma faaliyetlerinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi hedeflenmektedir.

Hukuk sistemimizde herhangi bir iş hukuku uyuşmazlığı söz konusu olduğunda dava yolunun evvelsinde zorunlu tutulan arabuluculuk faaliyeti yer almaktadır. Türk hukuk sistemi uyarınca işçi ve işveren arasında iş hukuku kaynaklı bir uyuşmazlık söz konusu olduğu zaman dava yolundan önce arabulucuğa başvurulmazsı zorunludur. Aksi halde dava şartı yerine getirilmemiş sayılacaktır.

Her ne kadar hem işçi hem işveren haklarını koruduğunu belirtmiş olsakta güncel iş kanunu en çok değişime uğrayan kanun  olmakla birlikte ‘’zayıf olanı koruma’’ mantalitesi altında işçi haklarını korumaya ağırlık vermiş bir kanundur.

 İşçi ve işveren vekilliği yapan ofisimizde, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların arabuluculuk süreç yönetimi ve dava takip işleriyle ilgili müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Whatsapp