Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, kanuni düzenleme bakımından Türk ticaret kanunu kapsamında ele alınan özel hukuk dalıdır. Genel bir ifadeyle sigorta hukuku, sigorta müesseselerini ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ana hatlarıyla ise sigorta hukuku kişilerin sigorta şirketleriyle ilişkilerini baz almaktadır.

Sigorta kavramının temelinde risk kavramı bulunmaktadır. Çünkü riskin var olması sigorta kavramını doğurmuştur. Değişen ve gelişen dünyamızda risk her geçen gün artmakta ve sigorta hukuku da bu çerçevede gelişim ve değişim sağlamaktadır. Günümüz sosyal hayatının ihtiyaçları doğrultusunda sigorta kavramı gelişmiş olup bir çok alanda sigorta faaliyetleri görülmektedir. Sigorta kavramının ve dolayısıyla sigorta hukukunun ele alındığı başlıca alanlar ise şu şekildedir;

- Sağlık

- Hayat

-Konut

-İşletme

-Ulaşım

Başlıca belirtmiş olduğumuz alanlar olmak üzere ve benzeri birçok alanda sigorta kavramı ve sigorta hukuku karşımıza çıkmaktadır.

Hukuk büromuz müvekkillerinin sigorta şirketleri ile doğan;  Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin tazminat, araç değer kaybı, yanlış tedavi ve iş kazalarından doğabilecek sigorta şirketlerinin taraf bulunduğu her çeşit hukuki muhalefetler başta olmak üzere  sigorta ilişkisinden doğabilecek her türlü hukuki ilişki ve davada temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktadır.

Whatsapp