Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, günümüz Türk hukuk sisteminin dava yoğunluğu itibariyle  önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ticari işletmeleri ilgilendiren işlemleri ve fiilleri konu alan hukuk dalı şeklinde tanımlanabilmektedir. Ticari işletme, şirketler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve sigorta olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Ticaret hukukuna ilişkin kanun ticaret kanunuyla sınırlı kalmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi birçok kanun ticaret hukukunda uygulama alanı bulmaktadır.

Ticaret hukuku, hukukun ticaretle ilişkili tüm mevzuatını kapsayan hukuk dalıdır. Dolayısıyla son derece kapsamlı incelenmesi gereken ticaret hukukuna ilişkin davaların takibi alanında uzman avukatlar aracılığıyla yürütülmesi gerekmektedir.

Türk Ticaret Hukuku’nun temel prensipleri ve günümüz ekonomik koşullarına göre revize edilen kanuni düzenlemeleri yakından takip eden ofisimiz, müvekkillerine bu anlamda ulusal ve uluslar arası ticari yaşamına kolaylık sağlayacak sözleşmeler hazırlanması ve söz konusu ticari ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan ihtilafların çözüm yönetimi başta olmak üzere dava takip hususunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Whatsapp